Pla d'estudis


Universitat oberta de catalunya
Tipus de matèria
Crèdits
Formació bàsica
60
Obligatòries
114
Optatives
54
Treball fi de grau
12
Total
240


·Semestre 1                    Competències TIC en comunicació
                                       Llengua i comunicació
                                       Règim jurídic de la comunicació
                                       Teories de la comunicació
                                       Estructura de la comunicació
·Semestre 2           
                                       Idioma modern I
                                       Iniciativa emprenedora
                                       Recerca i recuperació de la informació
                                       Introducció a la comunicació audiovisual
                                       Pensament creatiu

·Semestre 3                     Gestió de continguts
                                      Sociologia de la comunicació
                                      Introducció a les relacions públiques
                                      Introducció a la publicitat
                                      Expressió oral i escrita

·Semestre 4                  Introducció a l'empresa
                                     Psicologia de la comunicació
                                     Introducció al periodisme
                                     Expressió audiovisual
                                     Sistemes i processos de les relacions públiques


·Semestre 5                   Tècniques de relacions públiques
                                     Producció audiovisual
                                    Fonaments del màrqueting
                                    Narrativa audiovisual
                                    Disseny visual i expressió gràfica

·Semestre 6                 Idioma modern II
                                    Guió
                                    Tecnologia dels mitjans audiovisuals
                                    Sistemes i processos de la publicitat

Ramon llull

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada